Z uwagi na dynamiczna sytuacje epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nasza pracownia/showroom w najbliższym czasie będzie działała tylko online.
Sklep internetowy (zamówienia i wysyłki) oraz telefoniczna i mailowa obsługa klienta funkcjonują bez zmian.

Zwroty

  • Wprowadź nazwisko oraz e-mail osoby, której dane zostały użyte w adresie płatnika danego zamówienia.